#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Bề ngoài, cô là một nữ nhân viên công sở thành công, xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng bên trong, nỗi khuất nhục này làm sao ai thấu. Cô đã bị tên quản lý kia bắt thóp rồi. Cũng là vì cô quá tham lam, ăn xong không biết chùi mép. Bí mật về việc ăn thông với bên ngoài đã bị hắt ta bắt được. Giờ đây, cô chỉ có thể chấp nhận làm nô lệ tình dục của hắn ta. Hoặc là không, cô sẽ vào nhà đá mà hít thở không khí u tối. Mỗi ngày, cô đều phải ở lại công ty mà không phải vì tăng ca. Chỉ là để cho tên khốn kia thỏa mãn thú tính và dục vọng trong lòng…

Diễn viên tham gia phim